opdræt

 

Hvis dit marsvin ikke har fået unger inden for et år. kan marsvinet ikke få unger, og hvis det kan har de ikke godt af det. der må ikke gå mere end 6-7 måneder mellem hvert kuld, da det kan give moderen fødselsbesvær. Hvis det er første kuld får de typisk ikke mere end 3 unger, men der kan komme helt op til 7.

Hvis I begynder at opdrætte, skal I være klar over at der kan være dødfødte og misfostre. kommer der et misfoster skal det aflives, I skal ikke gøre det selv. Kør til en dyrelæge, og få det gjort på human vis. Og I skal ikke opdrætte for at tjene penge på det. Det er synd for marsvinet. 

Tving ikke marsvin til at parre sig.  de bliver stressede, og kan i værstefald dø.  Marsvinet er drægtig i 68-70 dage.